måndag 11 februari 2008

Sura miner på landstingsfullmäktige

Just nu håller vi på att avsluta dagens landstingsfullmäktigesammanträde i Enköping. Som vanligt en ganska dyster tillställning även om vissa talare lockar till ett och annat skratt - dock inte jag själv, ens med mitt "jag kallar mig hellre nyliberal än gammalsocialist". Vänsteroppositionen är som vanligt sura för att de inte får vara med och styra, och har precis återremitterat ett ärende om nytt listnings- och ersättningssystem för vårdcentralerna. Det innebär att vi kommer att ha ett extra landstingsstyrelse, och landstingsfullmäktigesammanträde 3/3. Den enda som har några invändningar (eller egentligen frågor) i sak är Johan Edstav (mp), och möjligen Elin Norén (s) som undrar varför vi sänker den målrelaterade ersättningen som vi just förra året på vårt initiativ höjde till 3%.

Jag tycker det blir väldigt bra att nu alla vårdcentraler, både landstingets egna och de som kommer att drivas på entreprenad, får en press på sig att de får ersättningen efter de patienter som vill bli listade där. Ingen vårdcentral kan som idag vägra att lista en patient som är olistad. Också äldre och mer vårdbehövande, tillsammans med små barn kommer att ge en högre ersättning för vårdcentralerna. Villkoren mellan olika huvudmän blir lika, och vi kanske kan få se en liten förändring mot dagens monopolsituation där alla vårdcentraler drivs av landstinget självt.

Läs mer i
UNT

Inga kommentarer: