tisdag 2 februari 2010

(KD) konservativt eller radikalt

På kommun- och landstingsdagarna i Jönköping i helgen ställde Ulf Wickbom under slutdebatten frågan till panelen om vi är ett konservativt parti. I SvD har det framställts på det sättet genom en lite märklig rubrik, där FFFF (Flit, Företagsamhet, Familj och Frihet) skulle vara en rörelse med syfte att driva kristdemokraterna i konservativ riktning.

Jag tycker Bengt Germundsson (Mr 44%) ger ett bra svar i senaste numret av Kristdemokraten. Vi är ett både radikalt och konservativt parti. Göran Hägglund fick också tillfälle att i debatten förklara vad det innebär att vi är värdeorienterade. Kristdemokratisk ideologi gäller oberoende av hur samhället ser ut. Vi har en idé om det goda samhället, byggt på familjen som minsta naturlig gemenskap, med solidaritet, förvaltarskap och subsidiaritet som ledstjärna där också respekten för det absoluta människovärdet är en grundbult. Det är alltså inte fråga om att bevara något gammalt, utan om att erbjuda en radikal, människovänlig ideologi. Hägglund sa för övrigt minst en annan mycket bra sak - "vissa vill bygga ett effektivare samhälle, vi vill bygga ett mänskligare".

Samtidigt finns det många likheter mellan kristdemokrati och nordeuropeisk / amerikansk konservatism. Visserligen är inte kronan, svärdet och korset (monarki, försvar och kyrka) våra främsta komponenter, men när det gäller syn på familj, kristna / västerländska värden som respekt för människovärde och demokrati, på motståndet mot (värde-)radikalism och moralupplösning om man så vill. Därför är Ingvar Svensson ute och cyklar när han kallar partiet för värderadikalt (papperstidningen Kristdemokraten). Vi står för naturrätt och tron på att det finns fasta, objektiva värden som står fast oberoende av tidsandan eller modets nycker. Det tycker jag är en styrka för Kristdemokratin, och med hjälp av moderna förnyare, som FFFF, kan vi hjälpas åt att blåsa liv i dessa klassiska centrala kristdemokratiska värden, som kan ge oss ett mänskligare Sverige!

1 kommentar:

Stefan sa...

Fast radikala är ni väl ändå inte? Frispråkiga? Ja. Inopportuna? Ja. Men inte radikala.