söndag 7 juni 2009

Nu har jag röstat på Alf

Kommer nu från vallokalen där jag kryssat Alf Svensson. "Gör som Ian kryssa nian" - se nästa inlägg...

Jag är av, den möjligen gammaldags, uppfattningen att man inte röstar på sig själv. Det är i och för sig en bra princip därför att den speglar att man väljs i förtroende av andra och att man aldrig själv kan ta sig något mandat. Att jag har aktiverat mig som politiker är bara utifrån att det finns människor som har föreslagit mig som kandidat. Sedan måste jag naturligtvis förvalta det förtroendet också genom att förmedla vad jag vill och vad jag har för ambitioner och därför har jag genomfört en "minipersonvalskampanj" det här valet också.

Jag tror att Alf kan bli en alldeles utmärkt kandidat för Kristdemokraterna i EU-parlamentet. Om detta skrev jag och Anna-Karin Klomp i en artikel till en av de kristna tidningarna som dock till slut valde att ta in andra mer partipolitiskt obundna artiklar framför vår:

Alf bidrar till bra värderingar i EU

På söndag är det Europaparlamentsval. Då kan vi utnyttja vår demokratiska möjlighet att påverka EU, speciellt med tanke på att varje röst är dubbelt så mycket värd, på grund av röstskolket. Det är viktigt att välja kandidater som står för sunda värderingar!

Vi är väldigt glada att Alf Svensson till slut ställde upp som kandidat för Kristdemokraterna. Det kommer att gynna både partiet och EU-arbetet. Alf har en enorm erfarenhet och ett stort kontaktnät inom EU - speciellt inom kristdemokratiska EPP, den största gruppen i parlamentet. Alf är en tydlig förespråkare för vår ideologi som grundad på judisk-kristen etik är just det som skiljer kristdemokratin från andra partier. Människovärdet, livets okränkbarhet, familjen som samhällets grundsten, förvaltarskapet för kommande generationer, solidariteten med svaga och behövande samt subsidiaritet - rätt beslut på rätt nivå, är självklara delar av detta värdesystem. Efter att Alf Svensson kopplat svenska KDS med den internationella kristdemokratin formulerades detta i vårt principprogram. Det är också dessa värden som drev de tre kristdemokraterna Schuman, de Gasperi och Adenauer att i ett sargat Europa skapa ett samarbete som sedan dess bidragit till fred och stabilitet.

Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på EU, och kritisera många av de beslut som fattas där. Man kan också ha olika syn på vilken roll Sverige ska ha i detta samarbete. Men det viktiga på söndag är att bygga en plattform för sunda värderingar i EU, och därmed motverka andra farliga tankebyggnader.

Det finns många tokiga ideologier och hittills kanske mest inflytelserika är liberalism och socialism. Dessa ideologiers överdrivna tro på individen eller kollektivets förmåga att bygga ett gott samhälle leder fel. Människan är ofullkomlig, och därför behövs lagar som till exempel sammanfattades i de tio budorden. Där finns både familjen / äktenskapet, respekten för livet, respekt för egendom, betydelsen av lag och sanning som grund för samhället och behovet av vila och rekreation. Var med och ge plats för dessa värderingar!

Jonas Segersam och Anna-Karin Klomp, Kristdemokratiska EP-kandidater från Uppsala.

Inga kommentarer: