söndag 14 juni 2009

Grattis Upplandsmuseet 50 år!

Grattis på 50-årsdagen s0m Upplandsmuséet firar idag! En ny utställning har invigts och ikväll hade vi en fin jubileumsmiddag.

Det är ett länsmuseum vi kan vara stolta över som är inrymt i den gamla Akademikvarnen i Uppsala. Dessutom med ett av Sveriges bästa magasin för samlingarna, beläget i Morgongåva. I mitt tal i kväll beskrev jag möjligheterna för framtiden. Jag tror det muséet behöver göra för att växa och utvecklas på ett positivt sätt är för det första att fortsätta på den inslagna vägen med en stark forskningsanknytning. Hög kvalitet, professionalitet och forskningsanknytning ger muséet en möjlighet att spela en roll också i en föränderlig omvärld.

För det andra måste man satsa på samarbete och öppenhet utåt. Museet är också stadsmuseum för Uppsala, även om landstinget är ensam huvudman numera, och det är viktigt att ta sin roll gentemot staden och universitetet. Museet är också "Upplands-"museet även om Stockholms län numer inte längre är delaktigt. Men Uppland har en otroligt dynamisk och central roll i Sveriges historieskrivning, som förpliktigar. Museet är också en del av ett framtida storregionalt samarbete med t ex Gävleborg, Dalarna och Västmanland - vilket man behöver förbereda sig för redan nu.

För det tredje kunde jag inte låta bli att nämna barn och familjer. Inte bara för att jag har fem små barn, men jag tror att alla organisationer måste satsa på det uppväxande släktet, inte minst för sin egen överlevnads skull.

Inga kommentarer: