lördag 6 juni 2009

Hägglund i slutspurt

Igår slutspurtade vi med möte i Uppsala med Göran Hägglund och andranamnet på vår EU-lista Sofia Modigh. Vi fick tillfälle att dryfta till exempel Östersjöstrategin och det fria vårdvalet. EU har onekligen en roll för att få en renare Östersjö när nu 8 av de 9 länderna runt Östersjön är medlemmar i EU. En av mina hjärtefrågor, att stärka EU:s roll som fredsprojekt betyder att vi måste få med Ryssland också i ett förtroendefullt samarbete. Det är också förutsättningen för att få ett rent Östersjön.

Sofia Modigh, som tycker att man ska "kryssa Modight" talade om de utsatta barnen i Europa, och vi talade även lite om möjligheten att minska införselkvoterna för alkohol i Europa. Hur kommer det sig att man har begränsningar på tobak, men i praktiken väldigt få begränsningar för hur mycket alkohol man får föra över gränserna. Självklart måste även alkohol betraktas som ett folkhälsoproblem på samma sätt som tobak. På det här området tror jag redan mycket har hänt sedan Sverige blev medlemmar i EU. Även europeerna på kontinenten börjar få upp ögonen för vad överdriven alkoholkonsumtion innebär för problem.
UNT hann skriva om blixtvisiten.

Inga kommentarer: