lördag 6 juni 2009

Ett starkare Norden i fredens EuropaNu i valet är mina tre hjärtefrågor
1/ EU som fredsprojekt, inte överstatlig union. För ett Europa sargat av två världskrig har EU betytt mycket, och i fortsättningen är det viktigt att även exempelvis Ryssland och Turkiet dras med i detta fredssamarbete. Det betyder inte att vi ska få en superstat som ska täcka hela Europa, utan att vi utvecklar det förtroendefulla samarbetet MELLAN länderna.

2/ Ett starkare Norden i och utanför EU. De nordiska länderna är de som står oss närmast, och det var här passunion och gemensam arbetsmarknad grundlades långt innan Schengen och Maastricht. Vi måste vidareutveckla det nordiska samarbetet, oberoende av, men även inom EU. Det kan gälla ekonomiskt samarbete (varför inte en gemensam krona!), och försvarssamarbete.

3/ Stoppa den ovärdiga människohandeln. Insatserna i Europa för att spränga ligor som sysslar med människosmuggling och modern slavhandel måste intensifieras. Vi kan inte tillåta att människor cyniskt utnyttjas som sexoffer och brickor i ett spel för att tjäna pengar.

Inga kommentarer: