fredag 5 juni 2009

Berget har talat

Igår beslutade SKB att föreslå att det svenska slutförvaret av utbränt kärnbränsle placeras i Forsmark utanför Östhammar. Det är en fantastisk möjlighet för Uppsala län och det är inte konstigt att min kollega i regionförbundsstyrelsen (bilden), Östhammars kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg är "jätteglad men ändå ödmjuk" (SKB:s hemsida).

SKB:s VD Claes Thegerström uttryckte det kort och kärnfullt att "berget har talat" (28 min in på presskonferensen). Berggrunden i Forsmark var helt enkelt den bästa, torrt och sprickfattigt. Se även DN och SvD.

Det här visar att vi i Sverige förmår ta ett långsiktigt ansvar för vår energiförsörjning. Därför är det så glädjande att också Alliansen kom överens om framtiden för energiområdet, med utbyggnad av vindkraft, och med fortsatt utvecklingen av kärnkraften, så länge det inte går att klara hela försörjningen med förnybara energikällor.

Sammanfattningsvis - ett välkommet beslut föregånget av en process på 30 år, som dessutom kommer att betyda oerhört mycket för Uppland.

Inga kommentarer: