fredag 20 mars 2009

Maud Olofsson och Alf Svensson

Ja, de har varit på besök här i Uppsala idag. Maud ledde på Norrlands nation en dialog om regional tillväxt. "Innovation & förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, Tillgänglighet, Strategiskt gränsöverskridande samarbete" - det vill säga den nationella strategin för tillväxt ,var utgångspunkten. Arne Sandemos reklam för Uppsala Care och energihuset i Uppsala föranledde följande reflektion utifrån Mauds svar - vi behöver fundera på den kommunala kompetensen. Är det rätt att kommuner och landsting som ofta har monopol på t ex högspecialiserad sjukvård eller avancerad sopförbränning inte ska kunna dela med sig av sin kompetens och kunnande till andra länder i exempelvis EU?

I kväll besökte Alf Svensson, för han visste inte själv vilken gång i ordningen, föreningen Heimdal. Det är alltid lika roligt att höra honom engagerat tala för EU som fredsprojekt, skapat av kristdemokraterna Schuman, deGasperi och Adenauer. Det var också intressant att få svaret att Alf med åldern är alltmer skeptisk till förbud, apropå den nyligen timade snusdebatten... Nästa gång jag träffar honom och Sonja är nästa vecka i Israel!

1 kommentar:

Filip sa...

Ha det så kul i Israel!! Jag är riktigt avundsjuk. Hade också gärna följt med :)