lördag 28 mars 2009

Knalla runt i Jerusalem
Ja, det är vad jag gjorde under dagen idag. Det är förstås alltid speciellt att få bekanta sig med den Heliga staden, även om vädret idag var ganska kallt och ogästvänligt.

På bilderna ses förutom vyn över gamla staden, med Al Aqsa mosken (till vänster) och klippdomen (till höger) uppe på tempelberget också några judiska småpojkar som var ute och lekte på sabbaten, och en lampa som hängde inne i det syrisk-jakobinska gravkoret i den Heliga Gravens kyrka. Förutom att se alla platser med anknytning till Jesu lidande och död, fick vi även se den troliga sträckningen av Via Dolorosa, som är i helt annan riktning än den nu etablerade dragningen.

I kväll fick vi förutom ett gripande föredrag av en palestinsk pastor från Betlehem höra på Alf Svensson som bland annat talade om sin senaste bönefrukost med president Obama i Washington. Alf har varit med på dessa bönefrukostar som samlar flera tusen deltagare sedan början av 80-talet och därmed sett ca 5 presidenter passera ämbetet. Ian Wachtmeister hade som gammal vän (sedan 1991) till Alf bett att få följa med på resan och ställde efter Alfs tal frågan varför inte Kristdemokraterna mer lyfter upp vår kristna profil på det sätt som Alf Svensson gör – och det kan man visst fråga sig!

2 kommentarer:

Anders sa...

Du skriver: ” inne i det syrisk-jakobinska gravkoret i den Heliga Gravens kyrka.. Förutom att se alla platser med anknytning till Jesu lidande och död, fick vi även se den troliga sträckningen av Via Dolorosa”

[Att skilja åt,] Jag vill kommentera. Visste du om att den historiska personen som det står skrivet om i originalversionen som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” [not 1] hette Ribi [det var hans titel] Yehoshua. Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”. Han och hans efterföljare praktiserade direktiven i Torah [”Moseböckerna”] och för att följa honom måste man praktisera Torah. [not 2]

Han startade aldrig kyrkan och hans efterföljare accepterade aldrig ”NT” [not 2]. Messias var inte en ”inkarnerad människo-gud”, utan en människa. Kyrkan och Netzarim var alltid varandras antiteser och enligt Torah är det förbjudet att be i en kyrka.

Att följa Messias undervisning – leder en in i att observera direktiven i Torah – och leder en in i en levande och riktig relation med Fadern, vilket är väldigt meningsfullt!!!

Noter:
1: Länk
2:Påståenden bevisade på Netzarims hemsida -www.netzarim.co.il

Segersam sa...

Hej Anders!
Lycka till med Netzarim! Det finns otroligt mycket visdom i Torah och judendomen, och i den undervisning "Ribi Yehoshua" kom med. Jag tror dock i likhet med hela den kristna kyrkan att Jesus (eller Yehoshua om du så vill) är Messias, Guds Son och Världens frälsare, och inte "bara" en viktig lärare ("Ribi" som du säger). Detta behöver dock inte stå i motsättning till att följa Torah och ha en judisk (eller nazareisk) identitet! Men det är kanske en annan historia...