måndag 12 januari 2009

Sacrédeus på 6:e plats

Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Uppsala län beslutade i kväll att föreslå att Lennart Sacrédeus placeras på 6:e plats på partiets lista i EU-parlamentsvalet. Detta kommer länets representanter att yrka på vid partifullmäktige som på fredag ska fastställa listan.

Det främsta argumentet var att man bör respektera provvalet där Lennart Sacrédeus fick flest förstaplaceringar (ringar) av de röstande ombuden (aktiva kristdemokrater i hela landet). Ett annat argument är att Lennart kan bidra till fler röster på partiets lista. Med tanke på att Lennart vid förra EUvalet drog 22 000 personröster, och att varje röst är dubbelt så mycket värd på grund av det låga valdeltagandet ansåg distriktsstyrelsen att Sacrédeus bör finnas med på listan.

Inga kommentarer: