torsdag 8 januari 2009

Alliansen ger mer - fråga Klomp

Harald Klomp (bilden) har ägnat jullovet åt att konstruera en hemsida som räknar ut jobbskatteavdraget, skriver PJ Anders Linder i Svenskan idag, efter att Dagens Industri för ett par dagar sedan uppmärksammade räknestycket.

Bra Harald! Jag önskar fler vore lika snabba som du med att nå ut med de goda nyheterna om vad Kristdemokraterna och Alliansregeringen gör för att förbättra människors levnadsvillkor i Sverige! Betryggande att höra att någon hos Borg också "lovat vidarebefodra informationen till någon som kan titta på den"...

Inga kommentarer: