fredag 23 januari 2009

Hägglund i det blåIdag besökte Göran Hägglund Uppsala flygfält, Ärna. Besöket inleddes med en helikopteruppstigning (se bilderna) där inflygningsriktningarna för flygfältet visades upp. Ambulansflyget som Akademiska sjukhuset har är unikt i så måtto att det var först i Sverige (1993) och att man numera även har ett jetflygplan kontrakterat för längre transporter.

I helikoptern berättade kommunalrådet Gustaf von Essen att det var första gången sedan 1950 (!) som han flög från Ärna. Den gången satt han i sin pappas knä i en SK 16, och flög bland annat över sin skola hemma i Vattholma.

Vi fick också en dragning om den militära verksamheten inom Uppsala garnison och Luftstridsskolan, och slutsatsen är att det borde vara rikets säkerhet som skall vara utgångspunkt för svensk försvars- och säkerhetspolitik och inte andra hänsyn (som arbetsmarknadspolitik, industrins önskemål etc).

Det var kul att få se lite mer av flygplatsen och få en ännu större förståelse av vikten av den verksamhet som bedrivs där. Tänk om denna flygplats kunde få utvecklas, både för ambulansflygets, det militära flygets och övrigt civilflygs del!
Vi besökte även Nationellt Centrum för Kvinnofrid som gör ett fantastiskt arbete för att hjälpa speciellt kvinnor som utsätts för våld och våldtäkt.
Kvällen avslutades med att Göran Hägglund gjorde ett strålande framträdande för Alliansens landstingspolitiker, men trots försöken var det inget av de andra partierna som lyckades värva över honom, fast de bra gärna skulle velat...

Se även UNT och Akademiska sjukhusets rapportering.

Inga kommentarer: