torsdag 1 maj 2008

Succé igen!

Ännu en gång blev kristdemokraternas 1:a maj -tåg i Uppsala en succé. För fjärde året i rad dominerade det vita tåget gatubilden i Uppsala, den här gången med Alf Svensson i spetsen. I tåget gick ca 545 personer, 150 fler än i (s), och (v) tågen som båda innehöll knappt 400 personer. Det blev en strålande final på St Eriks torg där vi under parollen "Trygga familjer - vinst för Sverige" firade införandet av vårdnadsbidraget med att bjuda alla som kommit och lyssnat på tårta.

Alf Svensson och Mikael Oscarsson har också klarat ut argumenten i DN och får förstås möta den massiva svenska opinionseliten. Just därför är det så viktigt att folkets röst får höras i denna fråga.

Det finns mer att läsa om tåget i UNT och på kvällens rapport 19.30 kan du bland annat se mig blåsa upp ballonger... (11 minuter in i sändningen)

1 kommentar:

Anonym sa...

Kristdemokraterna Alf Svensson och Mikael Oscarsson försöker låtsas som att de brittiska socialdemokraterna har samma familjesyn som de själva. De hänvisar till att statsminister Fredrik Reinfeldt bör inspirerars av labours familjepolitik. Så här skriver de:

"Labourregeringen har insett att nästan allt en regering beslutar om har inverkan på familjerna. Regeringsbeslut kan främja, försumma eller till och med förstöra för familjer. Därför måste alla beslut den brittiska regeringen tar numera konsekvensbeskrivas utifrån hur familjerna påverkas."

Sant är att labour talar mer positivt om familjen än socialdemokraterna i Sverige. Men labour har också de senaste åren infört möjlighet för homopar att adoptera (och i Storbritannien är det många barn som adopteras inom landet så beslutet har fått effekt i praktiken) och i år har regeringen lämnat ett förslag att göra det enklare för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Alltså de två reformer som kristdemokraterna i Sverige säger vara ett hot mot familjen.

Men trots att Labour gör noggranna konsekvensbeskrivningar inför sina familjepolitiska beslut, det erkänner ju själv Alf Svensson och Mikael Oscarsson, så har deras beslut blivit att homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor är väl förenligt med barnens bästa och en familjevänlig politik.

Det är nog fler än Reinfeldt som bör inspireras av labours familjepolitik.

Bengt Held
Liberal