måndag 28 april 2008

Nej till Storregion i Svealand

Idag sa vi i länets styrgrupp för regionfrågan nej till inviten från Svealandsregionen att bilda en gemensam storregion från 2011. Det är främst Dalarna och Gävleborg som tryckt på i denna fråga, och hittills har de bara fått med sig Örebro och Värmland.

Det fanns två fel i förslaget - datumet (1/1 2011) och geografin (man uteslöt Sörmland). Det hela gjorde att Uppsala län blev alltför pressat och ivern från våra nordliga grannar riskerar nu att driva in Uppsala län i en region i Mälardalen, kanske till och med tillsammans med Stockholm.

Jag (och därmed kristdemokraterna i länet), har agerat för att vi för det första inte ska bilda en gemensam region med Stockholm. I stället för att samarbeta med Stockholm skulle vi då dirigeras från Stockholm (180.000 / 320.000 invånare är lite jämfört med nästan 2 miljoner!). För det andra har vi varit skeptiska till hela storregionprojektet över huvud taget.

Men mycket har skett sedan vi antog denna skeptiska hållning. Vi måste förhålla oss till inviterna från Gävleborg och Dalarna, och jag har sagt att jag tror att vi på sikt kommer att få se en regionbildning med de två nordliga länen (Gävleborg och Dalarna), samt Uppsala och Västmanland. Kyrkan har trots allt präglat den svenska geografin, och detta område är det samma som Uppsala och Västerås stift. Kanske kommer Sörmland med i denna geografi och kanske också Örebro och Värmland.

MEN, det är inte realistiskt att detta skulle kunna ske till 2010. Det är lämpligt med både val och grundlagsändring först! Dessutom är Uppsala intimt sammankopplat med Stockholmsregionen, och vi måste utveckla samarbetet när det gäller infrastruktur / kommunikationer och regional utveckling. Tyvärr är förståelsen liten på vissa håll för Uppsalas speciella ställning - där också kommunföreträdare helst ser ett samarbete inom Mälardalen (Uppsala, Enköping, Håbo, liksom företrädare för t ex Västerås, Eskilstuna och Örebro).

Så, om till äventyrs några dalmasar eller gävleborgare läser detta är mitt budskap - ta det lugnt, och hjälp till att stärka det redan väl utvecklade samarbete som idag finns runt hälso- och sjukvården. På så sätt kan vi lägga grunden för en (eller flera) framtida större region (-er) i Svealand.

Inga kommentarer: