måndag 28 april 2008

Politiskt arbete lönar sig

I torsdags fattade riksdagen beslut om att ändra gränsen för när ett barn som föds för tidigt skall räknas som ett barn eller inte. Gränsen ändrades för från tidigare vecka 27 till att följa WHO:s rekommendation att vecka 22 skall gälla. Trots samlade påstötningar från såväl den medicinska professionen som socialstyrelsen har den socialdemokratiska regeringen under decennier motstått denna förändring.

I somras kom frågan upp på Kristdemokraternas rikstning, där vi från Uppsala län i samband med flera motioner lyfte upp just denna fråga. Vi hade tidigare blivit informerade om problematiken när vi besökt avdelningen för för tidigt födda på Akademiska sjukhuset, och tog upp saken med ansvarigt statsråd och statssekreterare (Göran Hägglund och Karin Johansson). Det känns därför nu speciellt roligt att se att politiskt arbete faktiskt kan ge konkret resultat!

Lagändringen innebär till exempel att om tvillingar föds för tidigt i vecka 25 och den ena dör, så räknas nu även det döda syskonen som ett barn, och kan få en hederlig begravning. Tidigare var det bara något slags riskavfall, eftersom det enligt lagen inte räknades som ett barn, till skillnad från sitt levande syskon. Dessutom får vi en statistik gällande barnadödlighet som stämmer med vår omvärld -där man sedan länge redan följer WHO:s rekommendationer.

Inga kommentarer: