fredag 23 maj 2008

UNT lyckas missuppfatta - igen

I dagens UNT tillvitades jag på ledarsidan att ha som mål att lägga ner Uppsala kammorkester. Det är naturligtvis en grov missuppfattning.

Eftersom staten, som finansierar Musik i Uppland till största delen under flera år dragit ner på anslagen till länsmusiken har vi utrett framtiden för vår länsmusik och kammarorkester. Utredningen visade att om inte pengar skjuts till från andra håll (typ landstinget) måste man överväga att lägga ner länsmusikverksamheten, eller orkesterverksamheten.

I avvaktan på vad staten bestämmer sig för, och för att få tid att samtala med Uppsala kommun, som ju har byggt det nya konserthuset åt Uppsala kammarorkester, har jag medverkat till att anslaget för 2009 till Musik i Uppland blir 1,6 mnkr (mer än 20%) högre än i år. Beslut fattas på måndag. Detta kommer jag också att påpeka i en replik till ledarsidan som kommer i tidningen på tisdag.

Inga kommentarer: