måndag 29 september 2014

Juholt drar en lans mot talibanerna i Alliansen

frilandshandboken.se drar Håkan Juholt en lans mot Alliansens "kulturtalibaner". Det är starka ord från en person som kan tänka sig att bli kulturminister i Sverige. Det var utifrån en intervju i Östran där han försvarade sin kandidatur i riksdagen trots att han missat en tredjedel av voteringarna, bara skrivit 19 motioner och nu suttit 20 år i riksdagen trots att han som SSU-are kritiserade alla gamla socialdemokrater som bara satt kvar år efter år. (Nu skall till Juholts försvar sägas att han har ett väldigt starkt stöd i sitt län där han senast blev personvald - se val.se)

Det är annars ett tacksamt tema för vänstern att angripa Alliansen för vår kulturpolitik. Sanningen är att denna kritik ekar ihåligt. I Uppsala t ex så var ett av sossarnas främsta frågor att INTE lägga ner Uppsala kammarorkester. Som om vi i Alliansen skulle föreslagit att man skulle göra det! (se mina inlägg från 08 / 09 här, här, och här)

Nej, sanningen är ju att det är magstarkt att jämföra talibanernas härjningar med dödsstraff och lemlästande av oliktänkande, med Alliansens kulturpolitik. Under de gångna åren är det Alliansen som infört exempelvis Skapande skola - en stor satsning på ökad kultur i skolan, något som verkligen inneburit ett lyft för barn- och ungdomskulturen. Vi har dessutom infört kultursamverkansmodellen, ett skolexempel på ett praktiskt genomförande av den Kristdemokratiska subsidiaritetsprincipen! Ambitionen var att överföra makten över kulturpolitiken från statlig till regional nivå, det vill säga närmare medborgarna. Nu finns det absolut utmaningar kvar eftersom kulturrådets byråkrater fortfarande sitter och föreskriver för regionerna detaljerna i deras kulturpolitik, men det är i alla fall ett stort steg framåt, som också lett till ökade satsningar på kulturen (det finns inte så mycket färdig statistik ännu, men min fasta övertygelse är att modellen inneburit ökade kultursatsningar, främst på regional nivå!). Samtidigt är det förstås inte bara ökade satsningar (som vänstern alltid förespråkar) som ger bättre effekt utan vad och hur man faktiskt använder pengarna! Ett tredje område som Alliansen vällovligt satsat på är kulturarvet, exempelvis genom att bygga om Nationalmuseum. Kulturarvslyftet var en annan satsning med bra motiv, men som tyvärr slog fel.

Men, nu får vi se vad vänstern åstadkommer på kulturområdet, och det ska bli givande att få kunna ge synpunkterna som oppositionspolitiker den här gången!

Läs mer om vad Kristdemokraterna (och Alliansen) gjort på kulturområdet här (bl a en ökning av kulturbudgeten med 15% 2006-2014),
GD om Juholts retorik och Alliansen som kulturkramare

Inga kommentarer: