onsdag 10 september 2014

Uppsala - kulturens vagga

I kväll ska jag vara med och debattera om litteratur och kultur på stadsbiblioteket. Uppsala är en fantastisk kulturstad, med ett fantastiskt kulturarv. Vi i Alliansen har under 8 år varit med och utvecklat kulturlivet. Bland annat är det genom regeringens initiativ som vi nu har den nya kultursamverkansmodellen där de statliga satsningarna på kultur fördelas i samarbete med lokala företrädare som i vårt fall landstingets kulturnämnd där jag suttit med som ordförande / vice ordförande i snart 8 år.

När man läser om socialdemokraternas kulturpolitik i UNT idag framstår de som vanligt som alla goda gåvors givare. Det har också varit deras huvudnummer i kulturdebatten att slå vakt om det bestående. För några år sedan lanserade de löftet att de inte ville lägga ner Uppsala kammarorkester. Som om vi i Alliansen skulle ha föreslagit att göra det...

Nej, vad vi har gjort, och som jag tycker är högst berättigat är att utreda och titta på hur vi på olika sätt kan förbättra och omorganisera de offentliga kultursatsningarna. Det handlar inte, som vänstern tycks tro, bara om att skjuta till mer pengar. Man måste också titta på vad man får för pengarna - alltså samma princip som bör gälla för statsfinanserna

Annars är det ju ganska lite som skiljer åt när det gäller kulturpolitik, SD vill t o m höja budgeten även om skulle kunna tro något annat.

Men jag tror på att vi behöver synliggöra den delen av kulturen som inte är beroende av offentlig finansiering. I Uppsala har vi exempelvis Orphei drängar och alla kyrkor, med mycket mera. Och jag tror också vi behöver bli bättre på att lyfta upp Uppsalas unika kulturella arv. Exempelvis står vi inför en spännande nysatsning på Uppsala historiska centrum i Gamla Uppsala. Återstår bara den lilla frågan om finansiering.

Följ gärna vad jag skrivit om Kristdemokraternas kulturpolitik i veckans serie "UNT:s kulturfråga"

Det finns mycket spännande att göra på kulturområdet!


Här ser ni Anisur Rahman som inleder kvällens debatt.


Inga kommentarer: