onsdag 12 december 2012

Bra med anhörigvård

Maria Larsson, barn och äldre minister (KD) gav Annelie Nordström från kommunal svar på tal i Dagens Eko idag. Kommunal har tagit fram en rapport som visar att fler anhöriga vårdar våra äldre i Sverige.

Maria Larssons svarade att 82% är nöjda med att få vara med och vårda sina anhöriga. Hela samhället bygger på anhöriga och familjers insatser i vård och omsorg av sina närmsta, speciellt då barn och äldre. Detta är inget fult, utan något som de allra flesta sätter stort värde på, och det borde även Fredrik Reinfeldt (se SvD) och staten göra i större omfattning!

Visst ska vi ha ett skyddsnät i samhället för de som behöver det, för äldre och sjuka som saknar anhöriga, och för människor som har svårt att själva vårda sina anhöriga på grund av arbete eller familjeförhållande. Men när man lyssnar på Annelie Nordström, som ju företräder det socialdemokratiska fackförbundet Kommunal, kan man få intrycket att det är staten som har huvudansvaret för de äldre, ja för det mesta.

Det är fel syn på staten. Staten ska stödja och hjälpa, utifrån ett demokratiskt uppdrag, inte styra, reglera och ersätta naturliga gemenskaper. Anhörigas insatser borde i stället uppvärderas och bättre tas vara på! Här har Maria Larsson visat på punkt efter punkt hur hon levererar åtgärder och idéer för att utveckla en mänsklig äldreomsorg där också de anhörigas insatser räknas!

Lyssna gärna på hennes svar i inslaget!

Inga kommentarer: