tisdag 18 december 2012

21 blir 11

Av dagens 21 län kan det bli 11, om utredaren Mats Sjöstrands förslag idag går igenom (SvD Brännpunkt). Det är ett genomarbetat och gediget förslag, utan några större överraskningar. Jag hoppas och tror att detta kommer bringa reda i den regionala röran och följas av fler reformer, t ex på sikt en sammanslagning av landstingen till färre enheter.

Detta är väl ingen kioskvältare, men jag har tagit upp frågan fler gånger tidigare. Och både Stefan Hanna, C-kommunalråd i Uppsala och Conny Brännberg, KD-gruppledare i Skövde, stöder förslaget som idag lämnades till det Kristdemokratiska statsrådet Stefan Attefall. Hanna tycker dock att mer makt ska överföras till kommunerna och där håller jag med honom, även om också kommunerna på några håll i glesbygden behöver slås ihop för att bli effektiva. Att överföra makt till lägre nivåer ligger helt i linje med den kristdemokratiska subsidiaritetsprincipen.

Ett bra förslag är att slå ihop Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Det är tre län som liknar varandra i väldigt mycket med pendling till Stockholm, tillväxt, behov av bättre infrastruktur med mera. Jag hoppas detta kan vara ett första steg mot att få en region liknande i Österrike, Frankrike eller Tyskland där en större region omger själva huvudstaden. På det viset blir vi också mer jämspelta med Stockholm som annars kommer att få alla fördelarna i samarbetet med sina små grannar.

Tyvärr ser det nu ut att bli en strid av placeringen av residensstäderna eftersom Sjöstrand pekat ut även länsstyrelsernas huvudkontor. Här kommer naturligtvis lokalpatriotismen in och striden börjar (se t ex J-nytt om Jönköping). För min del får gärna nya Östra Svealands län ha sin residensstad i Västerås!


SvD 1,2
DN 1,2
Helene Hellmark Knutsson
RegeringenInga kommentarer: