torsdag 20 december 2012

Stoppa demoniseringen av judar

Ja, under den rubriken skrev Israels relativt nye ambassadör till Sverige, Isaac Bachman, igår ett inlägg i Dagen. Mycket bra text, som tydligt belyser problematiken runt Israeldebatten i Sverige. Han tar upp kärnan i problemet hur man bedömer Israel efter helt andra mallar än grannländerna, och till och med har mage att jämföra Israel med nazi-Tyskland, eller med apartheidregimen i Sydafrika.

Tack för den rösten! Tack och lov att vi har en Israelisk representation med officiell status, så att inte den judiska rösten försvinner utan kan stå där och bli lyssnad till. Jag köpte också häromdagen en av överlevarna efter förintelsen, Max Saphirs bok. Jag känner honom här från Uppsala, och är oerhört tacksam att hans, och andra överlevares, röst får höras, och påminna oss och våra barn om mänsklighetens grymheter, och hjälpa oss att aldrig göra om samma misstag. Om detta må ni berätta!

Naturligtvis rycker svenska bloggare såsom Dessa mina minsta bröder, och Katolsk vision (Irène Nordgren) ut och förstärker den sneda bild som är förhärskande i Sverige. Envist försöker man förneka att det finns en koppling mellan antisionism och antisemitism. Men det finns en mycket tydlig koppling och den stavas J-U-D-E ! Israel är ju som kanske bekant världens enda judiska stat.

Endast Bengts blogg ger en lite mer neutral beskrivning av Bachmans artikel.

4 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Nej du Segerstam du har läst men inte förstått. Vi som ställer krav på att Israel skall följa folkrätten, lämna ockuperade områden mm. är inte Israelhatare och vill absolut inte demonisera judar. Vi skiljer på Israel och judendomen. Vi arbetar ju för en 2-statslösning och en rättvisfred både för israeler och palestinier.

Anonym sa...

Särskilt bland KD finns det många som försvarar Israel. Ja, det finns inom andra partier också. Men jag tycker ni ofta gömmer er bakom en retorik som är lika illa som den motståndarna ger utryck för. Det finns en sorts dubbelmoral på bägge håll.

Segersam sa...

Minsta bröder har visst heller inte läst så noga. Jag heter Segersam och inget annat...

Nej, det är inga lätta saker det här. Men bara det att du påstår att Israel ska "lämna ockuperade områden" är i sig något som för det första inte är självklart att det ÄR en ockupation, och för det andra råder mycket delade meningar om VAD som är ockuperat.

Enligt folkrätten är det ockupation när en stat bemäktigar sig en annan stats territorium. "Västbanken" och "Gaza" har inte tillhört någon oomstridd stat sedan det tillhörde Ottomanska imperiet, eller möjligen det Brittiska palestinamandatet. Israel tog över kontrollen efter ockupation av Egypten och Jordanien, båda länder som Israel nu slutit fred med. "Palestina" är inte något som uppfyller alla kriterier för att vara en självständig stat och har så aldrig varit, till skillnad från Israel som utropades 1948. Sedan är det ju så att väldigt många palestinier anser HELA Palestina vara ockuperat, som exempelvis ambassadör Bachman påpekar gäller för den palestinska beskickningen i Stockholm, Sverige, där man har en karta över området som ej nämner Israel (enligt honom då, men det kan säkert kontrolleras).

Sedan FV, håller jag som sagt med om att det är svåra frågor det här. Men min allra viktigaste poäng är att det som ambassadören ger uttryck för, den sidan hörs alltför sällan i den svenska debatten och i media.

Dessa mina minsta bröder sa...

Du Segersam Du skriver "första inte är självklart att det ÄR en ockupation"slut citat. Bara detta visar att du spelar inte på samma "planhalva" som FN med fler folkrättsexperter därför är vidare dialog fruktsam dialog omöjlig Om denna inställning uttrycker sig Alex Awad ”Kristna besudlar sitt vittnesbörd i världen när de fortsätter att stödja eller vara passiva för de kvardröjande orättvisorna i Palestina.” Palestinsk pastor- stöd oss för en Palestinsk stat