måndag 3 november 2008

Civilrättsligt giftermål enda utvägen?

Idag skriver Christer Sturmark, humanisterna tillsammans med flera kyrkoledare i SvD om att civilrättsligt är bra för alla parter. Jag har länge pläderat för den modellen. Det är anmärkningsvärt att kyrkorna så länge ställt upp på en konstruktion där staten dikterar villkoren för äktenskapsingåendet. Att som folkpartiet föreslår (se DN) staten ska låta enskilda vigselförättare få följa sitt samvete visar ju hur absurd hela idén är. Speciellt sedan kyrkan skildes från staten blir det ju självklart att staten själv får sköta den rättsliga delen av pars förhållanden.

Jag tycker för min del att staten borde ha en äktenskapslagstiftning för gifta makar, och att därmed både samboförhållanden och partnerskap kunde avskaffas. Samtidigt inser jag att så länge 90% av riksdagsledamöterna vill något annat så är just civiläktenskap kanske den enda möjligheten att jag som kristen kan känna att den bibliska äktenskapssynen kan få bestå åtminstone i de kristna samfunden.

Hoppas nu att det kan bli lite tryck i den här frågan (
se Dagen), så att riksdag och regering inser att de inte kan fatta hur korkade och oförankrade beslut som helst. Något borde man väl lärt av FRA-frågan... Så länge Göran Hägglund kan stå på sig på det fina sätt han gjort hittills finns det hopp!

1 kommentar:

Anonym sa...

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.

Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.

Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.

http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=330:remissvar-i-enskapsutredningen&catid=35:pressmeddelanden&Itemid=77

"Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004."

Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.

Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.

Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.

Bengt
Liberal