måndag 17 november 2008

Alliansen enig på landstingsfullmäktige

Sitter nu och lyssnar på debatten på landstingsfullmäktige där budgeten för kommande år ska antas. Som vanligt är det mycket retorik och ganska lite substans. Jag tycker Alliansen gör ett starkt intryck som visar att vi är aktiva, har gjort en skillnad och har ett program för att förbättra för länets invånare när det gäller tillgång till sjukvården.

Jag kommer snart att gå upp och tala för vår kulturbudget. Jag är stolt (men ännu inte helt nöjd) över en budget som kan bibehålla verksamheten, utan ekonomisk uppräkning, samt samtidigt göra flera satsningar.

Jag har tidigare skrivit om vår budget för kommande år. Den bygger på ett uppdrag som för första gången formulerades av politiken, och inte av förvaltningen själv. Där fanns fem grundpelare - Det civila samhället, Individer och familjer, Subsidiaritet, Kulturarvet och förvaltarskapet samt slutligen Kultur för hela länet. Det känns bra att kunna bidra till ett bättre innehåll, och inte bara föreslå mer pengar (och därmed så småningom högre skatter) som oppositionen.

Inga kommentarer: