fredag 21 november 2008

Anpassning och modernisering av kulturen

Ja, det var mitt slutord i gårdagens UNT. Jag fick där chansen att försvara vår budget och vårt uppdrag för kulturen i Uppsala läns landsting. Det är tydligt att den (s)-styrda oppositionen har fastnat i ett envetet försvar för det bestående, utan att kunna presentera några alternativ eller visioner. Detta gäller även kulturområdet, där enda målet tydligen är att räkna upp anslaget som alla tidigare år.

Ja, jag vet ju inte riktigt, för vi har ju som sagt inte fått något förslag vare sig på budget eller uppdrag eftersom socialisterna yrkade avslag på våra förslag utan att presentera något
alternativ.

Inga kommentarer: