tisdag 4 november 2008

En ansvarslös opposition

Idag antog vi i landstingets kulturnämnd (där jag är ordförande) en budget för 2009. Som vanligt hade inte oppositionen några konstruktiva förslag - utan man yrkade avslag på hela budgeten och lämnar sedan en reservation. Ja, jag är ju ändå tacksam att jag inte behövde formulera några yrkanden åt dem, som flera gånger tidigare...

Men, hade man velat få igenom något så kunde man ju ha lagt konkreta förslag, och inte bara hänvisa till att vi egentligen borde ha mer pengar att fördela. Nu har vi ju inte mer pengar, så då får vi förhålla oss till vad vi har. Samtidigt är det ju inte pengarna i sig själva som är viktiga utan vad vi får ut av dem. Jag är nöjd med att vi t ex ökar anslaget till Musik i Uppland med totalt 1.760 tkr. Vi ger också en uppräkning till Upplandsmuséet, ökar anslaget till stipendier med 100 tkr, ger mer pengar till Biskops-Arnös folkhögskola och Näringslivsarkivet, samt behåller samtidigt 400 tkr i reserv för satsningar kommande år. Samtidigt som alla enheter rationaliserar sin verksamhet utan någon uppräkning och vi minskar på administrationen. Så vad är det som är dåligt?

Inga kommentarer: