måndag 21 juni 2010

Mota, inte bota är oppositionens förslag

I dag har vi landstingsfullmäktige, och det är tydligt att de rödröda (fick konstatera att detta är ett bättre namn eftersom det inte bara är Johan Edstavs -MP- näsduk som är röd) har två tydliga förslag. För det första vill man återgå till att MOTA, inte BOTA människor som söker vården i "onödan". För det andra är i alla fall Sören Bergqvist väldigt tydlig med att driftsforms-diskussionen är det vi som fört in eftersom "offentlig verksamhet ju är offentlig verksamhet" - och därmed finns bara en aktuell driftform.

Jag framhöll i debatten att jag tror att man BÅDE kan uppfylla riksdagens prioriteringsbeslut (som föregicks av en utredning ledd av kristdemokraten Jerzy Einhorn), OCH ge en bastrygghet för vanligt folk. Barnfamiljen som behöver ringa och rådfråga någon på kvällen när barnet har hög feber, den vanlige arbetaren som drabbas av influensa och måste vara hemma från jobbet, samt en person med psykisk ohälsa som med oro och depression uppsöker vården, ja de måste alla kunna känna att de också får den hjälp de behöver utan att behöva motas bort av vården som så ofta skett tidigare. Enligt dagens debatt verkar det ju som oppositionen ser det som ett problem och brott mot hälso- och sjukvårdslagen att också ge alla dessa vanliga människor den hjälp även de behöver? Med en fungerande tillgänglighet tror jag att en hjälp till dessa inte behöver betyda ett hot mot omsorgen och vården av de mest sjuka. Typiskt vänstersidan med sitt "antingen-eller" - tänkande.

När det gäller driftformen som ju är en primär fråga för oppositionen kan man konstatera att man vill åter till den politik som präglade Uppsala, till skillnad från tidigare vänsterstyrda Västmanland och Gävleborg t ex, där vi i länet tidigare hade alla 29 vårdcentraler i egen regi. Är det så de rödröda vill ha det och "förstatliga" sjukvården i länet?

Nej, vad är egentligen problemet? Vi har visat att vi kan lösa och sköta landstingets ekonomi, tillgängligheten till primärvården, turbulensen inom psykiatrin, samarbetet med kommunerna och frågetecknen runt Uppsala kammarorkester för att ta ett exempel även från kulturområdet.
Att byta ut detta mot en rödröd röra leder till otrygghet och osäkerhet för invånarna i vårt län, även på hälso- och sjukvårdsområdet.

Inga kommentarer: