torsdag 17 juni 2010

(S) bryter mot fattade beslut

I går fick jag se en annons i UNT där "Socialdemokrater för Akademiska" bjuder in till politiskt möte på Akademiska sjukhuset i kväll (Enghoffsalen).

Det rimmar illa med det beslut vi fattade i landstingsstyrelsen 1/3 i år som säger att "Öppna partipolitiska informationsmöten ska inte förekomma inom landstingets lokaler eller områden." (beslut om riktlinjer för partipolitisk information inom landstingets lokaler, utarbetat av förre informationschefen Henrik Pederby).

Dock beslutade oppositionsrådet Börje Wennberg (S) att flytta mötet till sina lokaler vid landstingets kansli, "vita huset", efter att Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande tagit upp saken med honom. Men vad jag kan se är även vita huset en landstingslokal... Alltså kvarstår brottet mot i landstingsstyrelsen fattat beslut.

Till saken hör att oppositionen när ärendet behandlades i styrelsen reserverat sig till förmån för skrivningen "Öppna partipolitiska informationsmöten FÅR [min markering] förekomma inom landstingets lokaler, dock inte på så sätt att det stör personer som inte valt att uppsöka mötet". Och kanske är det så att man handlar i enlighet med denna reservation eftersom det väl stör färre personer med ett möte i oppositionens lokaler än på själva Akademiska sjukhuset.

Ja, ingen stor sak förstås, men det illustrerar ju tydligt socialdemokraternas sätt att fungera som beror dels på att man har en stor partipolitiskt anknuten fackföreningsrörelse och därmed anser att man som parti "hör hemma" i landstingets lokaler, och dels att man genom det decennielånga maktinnehavet alltmer kommit att identifiera sig med offentliga organisationer som landsting och kommuner.

Inga kommentarer: