fredag 19 december 2008

Kandidat i EU-valet

Idag presenterade nomineringskommittén sitt förslag på kristdemokraternas lista i EU-parlamentsvalet. Jag finns där med på 40:e plats. Min kandidatur motiverade jag så här när jag tackade ja till förfrågan att ställa upp i provvalet (där jag kom på 35:e plats):

1/ Utveckla EU som fredsprojekt, inte överstatlig federation!
Europarådet och EG är viktiga för fredsbygget. Hela Europa (även Ryssland och Turkiet) bör inkluderas i den freds-gemenskapen.

2/ Stärk det nordiska blocket inom EU!
Genom samordning av agerande i EU, valuta, regelverk och kommunikationer kan Norden och regioner som Kvarken och Öresund utvecklas.

3/ Använd EU:s budgetmedel rationellt!
Stärk svaga regioner, inte redan starka. Jordbruksstödet ska inte användas för att bygga upp murar mot omvärlden.

Inga kommentarer: