torsdag 18 december 2008

Konst-ig ordförande

I går var det konst på tapeten vid årets sista möte med landstingets kulturnämnd. Vi hade bland annat att behandla en utredning om landstingets utsmyckning (eller "gestaltning" som det ska heta numera, eftersom konst inte längre är enbart utsmyckning...) av sina lokaler. Utredningen av Ann Magnusson var tämligen tendentiöst skriven, och det framgick tydligt att "kultur" enligt hennes definition är liktydig med den offentligt finansierade "kulturen". ("Kulturen i Sverige har hittills varit helt offentligt finansierad men den nya regeringen förespråkar i högre grad privat finansiering"). Vi fick en debatt som kom in på filosofiska resonemang som påminde om vad jag sa i intervjun med mig som finns på landstingets hemsida.

Den bästa beskrivningen på kulturelitens syn på konst kom Lena Maria Jonsson (c) med : "Konst är sånt som inte folk vill köpa".

Sedan hade vi glädjen att tilldela Pär Fredin landstingets konstnärliga utvecklingsstöd. Det ska bli spännande att närmare lära känna denna bildkonstnär, i samband med utdelningsceremonin mm.

Inga kommentarer: