onsdag 3 december 2008

Ny dubbeldoktor

I dag har jag haft glädjen och delta i disputationen för Torbjörn Aronson som presenterade en avhandling i kyrkohistoria om Manfred Björkqvist. Det var en givande vetenskaplig diskussion mellan Torbjörn och opponenten Kjell Bläckert.

Så efter att tidigare "bara" ha kunnat titulera sig Filosofie Doktor är nu Torbjörn både Teol och Fil Dr (i den ordning som så riktigt teologerna påpekade). Inom kristdemokraterna går därmed Torbjörn i Kjell O Lejons fotspår, en av våra tidigare politiker här i Uppsala som liksom Torbjörn doktorerat såväl i statskunskap som teologi.

Vi avslutade med en fantastiskt trevlig disputationsfest på Ribbingebäck, där kortet av den glade dubbeldoktorn är taget

Inga kommentarer: