tisdag 7 augusti 2018

Hjälp Sveriges bönder

Sveriges lantbruk befinner sig i krisläge efter århundradets värsta torka. 10 miljarder är underskottet hittills för Sveriges lantbruksföretag enligt LRF. Följande fem krisåtgärder föreslår KD för att hjälpa Sveriges bönder:

Köp svenskt kött
Påskynda utbetalningarna av EU-stöd
Sänkt dieselskatt
Säkra slakten så att kött inte går till spillo
Anpassa regelverket för stöd utifrån att kriser uppstår

Tack till våra riksdagsledamöter Magnus Oscarsson och Andreas Carlsson som presenterade förslaget

Inga kommentarer: