lördag 28 juli 2018

Goda värden i hela Uppsala


Jag har fått förtroende att toppa KD:s lista i Uppsala. 2015 efterträdde jag Ebba Busch Thor som kommunalråd och jag ser verkligen fram emot att genom det här valet få göra skillnad för Uppsala!
Som fembarnspappa och företagare (har startat kooperativ inom barnomsorgen med ett 40-tal anställda dagbarnvårdare), har jag fått sätta mig in i villkoren för småbarnsfamiljer i Uppsala, och vilka utmaningar de möter. Familjerna måste få frihet att själva bestämma över sin vardag.
Uppsala ska vara den bästa kommunen att bli gammal i. Det kräver ett helt nytt fokus för den politiska ledningen.
Vår företagsranking har sjunkit som en sten och det beror på att vänstermajoriteten helt glömt kommunens viktigaste roll, nämligen att skapa goda förutsättningar för företag, familjer och för frihet.
Jag kommer, om jag får ditt förtroende, att efter valet arbeta för :
- Trygga familjer är en vinst för Uppsala. Föräldrar ska ha möjlighet att välja skola och barnomsorg, som ska ha hög kvalitet, med små barngrupper
- Goda värderingar som ledstjärna. De äldre förtjänar vår respekt och skall bemötas med värdighet i omsorgen. I samhället och skolan måste vi lyfta värderingar och grunden för vår demokrati. Exempelvis motverka våldsbejakande extremism genom att alla skolelever får möta överlevande från förintelsen
- Fler ska tas från utanförskap till samhällsgemenskap. Det är förödande att under lång tid vara beroende av bidrag, exempelvis försörjningsstöd. Alla människor är en resurs och kommunen måste prioritera att få fler i arbete

Inga kommentarer: