fredag 14 mars 2014

Utanförskapet bryts


Dagens Nyheter gör idag en föredömlig undersökning av hur Alliansens utanförskapssatsning slagit ut under de åtta åren vid makten. Detta är en tydlig illustration av det jag skrev häromdagen att Alliansens politik varit framgångsrik på detta område.

Framför allt är det antalet förtidspensionärer (från att socialdemokraterna år 2004 förtidspensionerade 200 personer per dag!) och långtidssjukskrivna som minskat. Dock har antalet långtidsarbetslösa ökat, men ser man till att det är 50.000 personer så är det ändå lite med de nästan 200.000 färre förtidspensionärerna och ungefär jämförligt med 50.000 färre långtidssjukskrivna. När man gör om systemen så sker det ju en del rörelser mellan kategorierna.

Det är anmärkningsvärt tycker jag att inte socialbidragen ökat mer! Det har ju framställts av vänsteroppositionen som att antal socialbidragstagare ökat lavinartat på grund av de nedmonterade social- och sjuk-försäkringssystemen. Något som alltså inte stämmer!

Anders Sällström påpekar samtidigt på sin blogg att fattigdomen i Sverige sjunkit under samma tid!

Inga kommentarer: