onsdag 12 mars 2014

Alliansen bästa alternativet

I helgen hade vi vår distriktsstämma för Kristdemokraterna i Uppsala län i Knivsta. Göran Hägglund inledde och det första budskapet på självaste kvinnodagen var att nu, efter två mandatperioder med Alliansen vid makten har andelen kvinnliga generaldirektörer stigit från lite över 30% till 48%. När meriter och kompetens får styra, i stället för kontakter och partibok.

Annars var det ett tydligt linjetal inför valen som ligger framför oss i år. I EU-parlamentsvalet har vi goda chanser med 20% av väljarna som kan tänka sig att rösta på kristdemokraternas toppnamn Lars Adaktusson, och Göran tycktes också sätta sin förhoppning till vår färgstarka och duktiga kandidat från Uppsala, som står 2:a på listan, Ebba Busch Thor.

När det gäller valen är jag naturligtvis partisk. Men som jag så många gånger förut skrivit tror jag faktiskt att Alliansen har en chans att vinna. Och det främsta argumentet är regeringsfrågan.

Göran påpekade också att Alliansen faktiskt satsar mer på välfärd nu än innan tillträdet, närmare bestämt 53 miljarder kronor mer, inflationen borträknad, på välfärden, varav 22 mdkr på hälso- och sjukvård. 

Och det är väldigt lätt att glömma hur det faktiskt såg ut innan 2006. Det var en hög arbetslöshet, och varje dag förtidspensionerades 140 svenskar. Jag kollade upp den där siffran och hittade att 2004 så var det hela 200 personer som förtidspensionerades. Varje Dag! 

Jag möter fortfarande en del av de här personerna. Snacka om utanförskap - de kanske inte har det dåligt, eller saknar sitt arbete, men vilken enorm förlust för den svenska samhällsekonomin!! Förtidspension betyder ju just att man inte ska arbeta en enda dag till, under hela livet. 

Nu har tack och lov Alliansen ändrat detta så att målet i stället är att människor ska komma tillbaka i arbete. Jag har själv varit med och följt anställda i vårt företag i kontakter med försäkringskassa och vård på vägen tillbaka från sjukskrivning till arbete. Ett väl fungerande system. Visst kan det ha begåtts misstag, och i något fall har fel personer "utförsäkrats" (som vänstern älskar att kalla det, ungefär som de "ökande klyftorna" är ett favouttryck) - men huvudlinjen att folk ska gå från bidragsberoende och utanförskap till arbete och inkludering i samhället har varit framgångsrik, både för de enskilda individerna och för hela den svenska ekonomin.

Nej, jag hoppas varje svensk tänker sig noga för innan valet i september! Hur ska vi få ihop ekonomin i Sverige när ett parti som är tänkt som regeringsunderlag i en vänsterregering vill sänka  skatteintäkterna med 90 mdkr och minska arbetstiden med 1/4. Och hur blir det med försvaret? Eller med kärnkraften? Eller med skolan.

Ja, skolan har ju Alliansen nu äntligen gjort en rejäl insats för genom sitt utspel att minska klasstorlekarna i dag. Mycket bra. I kombination med den satsning som Alliansen i Uppsala kommun gör för att höja lärarlönerna med 5000 kronor kan det bli riktigt bra (där fick DN-ledaren svar på tal, och lärarförbundet). Och reformen att kräva att de som kommer in på lärarlinjen har en hög kompetens vid intagningen.

Både personaltätheten i skola och förskola behöver öka, samt lärarnas status och kompetens. Skolan och förskolan är viktiga för Sveriges barn och ungdom, även om den allra viktigaste institutionen och grunden naturligtvis är familjerna.

Inga kommentarer: