onsdag 3 november 2010

Citerad i Dagen

I Dagen idag är jag citerad angående vårdnadsbidraget - "Det är klart att vi vill ha ett bättre alternativ än dagens, ett statligt bidrag som gäller till sex år, men då bör man driva nya krav i stället för att säga att vi slopar det vi uppnått hittills!" (visserligen inte citerad med namn, men vill minnas att detta var vad jag skrev i enkäten till lokalordf). Jag tycker liksom Germundsson att det blivit en olycklig diskussion där det framstått som att (KD) lämnar kravet om vårdnadsbidrag. (Visserligen mildrat på olika sätt i efterhand - som av Hägglund i Dagen igår)

Så sent som i somras på rikstinget fastslogs just det jag påpekar att vi egentligen vill ha en reform som gäller hela landet och upp till sex år. Om det sedan heter vårdnadsbidrag eller något annat, eller hur man lägger upp det tekniskt som KDU (Ebba Busch) har idéer om är väl underordnat. Men då får man ju presentera det nya först, innan man säger något om att avskaffa en väl fungerande och genomförd reform.

Jag tror inte det är vårdnadsbidraget som gjort att väljarna flytt partiet. Snarare tvärtom! Det är denna typ av tydliga förslag och reformer som synliggör vårt parti och får folk att förstå vad vi faktiskt menar med att vi vill ha ett mänskligare Sverige!

Inga kommentarer: