måndag 6 september 2010

Ohly och bröstpumpen

Expressen slår upp att Lars Ohly tycker kvinnor kan använda bröstpump för att män ska kunna ta ut halva föräldraförsäkringen. Vänsterpartiet anser nämligen att föräldraförsäkringen ska kvoteras (eller "individualiseras" som det oväntat kallas av ett vänsterparti), så att kvinnor bara kan vara mammalediga ett halvår.

Jag har full respekt för att Lars Ohly gjorde så med sin före detta fru, även i vår familj är det jag som tagit ut det mesta av föräldraförsäkringen (fast när barnen varit lite större). Men att staten skulle gå in och styra detta genom att begränsa mammaledigheten (eller pappaledigheten för den delen) till ett halvår är inte bra. Föräldrarna måste själva få avgöra hur de ska ta ut sin föräldraledighet, och när den tar slut borde staten fortsätta att ersätta föräldrarna för det mycket viktiga arbetet de gör att ta hand om sina barn. Så länge man lägger 140 000 kr per år på en förskoleplats finns det ju ett ekonomiskt utrymme för detta!

Expressen, DN 1,2 ("Ropen skalla bröstpump åt alla")

Inga kommentarer: