måndag 23 augusti 2010

Negative campaigning

På landstinget hittade jag den här annonsen i kristdemokraternas postkorg på baksidan av tidningen Arbetsliv (=läs inte den!). Snacka om "negative campaigning". LO:s hela syfte är att hänga ut (hänga upp och ner) Alliansens partiledare och få folk i Sverige att koppla deras personer till ohederlighet, dumhet och negativa känslor över huvud taget. Tyvärr kanske de lyckas till viss del. Men det är ett sorgligt exempel på de svenska fackföreningarnas politisering. Jag tycker det är synd att jag inte är medlem i ett LO-förbund, så att jag kunde tagit den här kampanjen som förevändning för att säga upp mitt medlemskap. Hoppas många av de fackanslutna Allians-anhängarna verkligen gör just det. LO-facken ska inte klaga över vikande medlemssiffror när det i själva verken är de själva som undergräver sin ställning och sitt existensberättigande som arbetstagarföreträdare.

Bloggar: Peter Soilander, Ebba Busch,

Inga kommentarer: