torsdag 20 februari 2014

SBS på DN debatt

Idag publicerades på DN Debatt en replik från mig och Mats Hellberg som företrädare för RFFR, Riksförbundet för familjers rättigheter, på en artikel från ett antal barnläkare i lördags. Artiklarna gäller frågan om SBS, Shaken baby syndrom, är en vetenskapligt välgrundad diagnos eller inte. Även ett par läkare har skrivit en annan replik.

Jag har ju skrivit på denna bloggen ett antal gånger tidigare (se länkar nedan), och det beror på att frågan engagerar mig. Det gör verkligen ont att se och ha kontakt med alla familjer som slagits sönder på grund av felgrepp från samhällets sida. Argumentet att det är bättre att omhänderta några barn för mycket för att hindra att någon blir misshandlad håller inte riktigt. Bland de fall som framhålls som de exempel på hur barn dött av misshandel är ju just de som fått resning i Högsta domstolen. Alltså blir det dubbelfel när man talar om att statistik visar att ett antal barn dör av detta varje år, när just de fall man då bygger argumentet på troligen är felaktiga. Det blir ett cirkelresonemang.

Det finns slående likheter med debatten om Tomas Quick där personer från etablissemanget framhärdar i att försvara de felgrepp som gjorts. Den stora skillnaden mellan dessa fall är att där drabbades en ensam sjuk man, medan i de här fallen drabbas ett antal småbarnsfamiljer i Sverige varje år!

Nu hoppas jag att regeringen och Maria Larsson tar detta på allvar så att inte fler oskyldiga drabbas!

Tidigare skrivet på denna blogg:
Misshandelsproblemet uppmärksammat
Glädjande resning
Feldiagnostiserad barnmisshandel
Oskyldigt dömda!?
Familjen - inte staten!


Inga kommentarer: