måndag 19 juli 2010

Landstingsjour

Sitter nu på landstinget i sommarvärmen för att bevaka min "jourtjänstgöring" som landstingsråd under den här veckan. Under semestertider har vi delat upp sommaren mellan oss, och nu är det min tur.

Noterar också i diariet ett brev "Kommunal Uppsala läns krav på socialdemokratiska partiet inför... valen i september 2010". Förväntar man sig att just sossarna ska företräda personalen och de särintressen de företräder?

Annars är det många tänkvärda förslag de kommer med. Landstinget måste naturligtvis bli en bättre arbetsgivare, på många olika områden. Men jag är lite förvånad över att Kommunal ser upphandlingar som något negativt - min uppfattning är att personalen efter att vi nu ser flera aktörer inom vårdsektorn får en bättre ställning på arbetsmarknaden när det blir fler arbetsgivare att välja på. Och att arbetsgivare medvetet skulle välja bort kollektivavtal vore ju i så fall bara ett resultat av att facken agerat alltför obstruerande och obstinat. För oss som driver en verksamhet inom barnomsorgen är det självklart med kollektivavtal av omsorg för personalen!

Inga kommentarer: