måndag 11 januari 2010

Nytt stolpskott från Tännsjö

Tännsjö uppenbarar ännu en gång sin aversion mot kristdemokratiskt tänkande (Aftonbladet idag). Tragiskt att en sådan livsföraktande person ska få ha ett sådant inflytande i Sthlm (och Sverige) - i debatten och på Karolinska institutet... Tur man bor i Uppsala där livets okränkbarhet och värde hålls något högre än i Stockholm (i alla fall ibland och i vissa stycken - Hägerström och Hedenius finns ju tack och lov inte kvar)!

2 kommentarer:

Anonym sa...

vore bra om ni förklarade i vilka punkter ni inte höll med professorn. Och varför.

Segersam sa...

Jag tycker följande citat av Tännsjö säger allt. Han beskriver på ett mycket bra sätt vad Kristdemokraterna står för:

"Grundtanken är att det mänskliga livet är okränkbart. Människolivet börjar vid befruktningsögonblicket, då den mänskliga organismen tar sin början, och det slutar med den biologiska döden, då samma organism oåterkalleligen är död. Denna mänskliga organism får inte dödas... Allt liv, oavsett hur outvecklat eller skört det var, hade samma skyddsvärde..."

Det skrämmande är att Tännsjö som nyttoetiker (utilitarist) tycker precis tvärtom. Ett liv får tas om det inte är "värt att leva". Får man ut mer nytta eller lycka är det helt OK med läkarassisterade "barmhärtighetsdråp", med selektiva aborter, med självmord, ja kanske till och med med spädbarnsdråp (om ett mycket handikappat barn föds vars liv inte är "värt att leva").

Synnerligen livsfientligt!

Vem avgör vad som är ett liv "värt att leva"? En egen statlig dödsmyndighet, eller kanske arvingarna?

Tänk om man gör ett misstag - det blir då synnerligen oåterkalleligt!

När börjar / slutar egentligen livet - två månader efter födseln och vid 65 år kanske?

Nej detta tänkande ligger farligt nära nazismens hyllande av det starka och friska eller vikingatidens ättestupa. Bevare oss från ett sådant samhälle!