torsdag 29 oktober 2009

Vi fick igenom järnvägsinvesteringar!

Till min stora glädje fick vi idag på regionförbundsfullmäktige igenom vårt och miljöpartiets förslag att skriva in en förstudie (6 mnkr) för järnväg Uppsala -Enköping, "Aroslänken" i vår länsplan för trafikinfrastrukturen (se nedan om styrelsebehandlingen och styrelseprotokollet här, och min reservation i styrelsen som nu fick bifall)! Vi fick också med Dalabanan (23,5 mnkr), en förutsättning för en uppgörelse med andra kommuner och landsting längs Dalabanan om nödvändiga investeringar på sträckningen Mora - Uppsala (i vårt fall Sala-Uppsala).

Stort tack till den socialdemokratiska gruppen och de folkpartister (och vänsterpartiet) som stödde oss och gjorde att röstsiffrorna slutade på 32-26 (tre frånvarande)! Detta är ett viktigt steg mot en bättre järnvägsinfrastruktur norr om Mälaren!

Se UNT , Upplandsradion, Regionförbundet

Inga kommentarer: