fredag 16 oktober 2009

Uppsluppen regionförbundsstyrelse

Oj, oj - här på bloggen var det längesedan någon skrev :-( Har haft fullt upp senaste veckorna med resor, även utomlands, förberedelser för vårt interna provval, mm...

I eftermiddag hade vi dock regionförbundsstyrelse. Där var stämningen riktigt uppsluppen, troligen för att det var fredag eftermiddag. Det kan också spelat roll att man redan hade avklarat de svåraste förhandlingarna mellan kommun- och landstingsföreträdare på det föregående ägarsamrådet för UL.

Apropå just UL, och en eventuell framtida överföring av ansvaret helt och hållet på regionen / landstinget (som i Stockholms län), tyckte en av kommunpolitikerna att man borde göra detta till en kalljäst deg (alltså inte för mycket jäsning) - "surdeg" replikerade en av de andra kommunstyrelseordförandena...

Ja, det är inte så lätt att utveckla kollektivtrafiken, och det kräver en öppen och förankrad process där alla är med på tåget! Det finns otroligt mycket att göra i vår region, speciellt tydligt blir det om man jämför med till exempel Skåne med sina framgångsrika pågatåg. Här i Uppsala har man inte ens klarat att få till ett gemensamt biljett, eller taxesystem mellan stads- och landsbygdstrafiken. Rena u-landet!

Och apropå tåg så var det lite trist att se att de stora partierna inte vågar satsa mer på just tågtrafiken. Jag trodde faktiskt, utifrån tidigare diskussioner i styrelsen att det skulle finnas ett större stöd för detta, men det var faktiskt bara jag, miljöpartisten och representanten för Uppsala kommun som röstade för mitt förslag att man ska avsätta pengar (6 mnkr) för att börja förprojekteringen av "Aroslänken" (järnväg mellan Uppsala och Enköping). Trafik och samhällsbyggnadsberedningen hade varit ordentligt fega i denna fråga och bara gjort ett uttalande om att pengar skulle tas från "marknadspotten" - utan att detta skulle synas i översikten över prioriterade projekt. På denna projektlista är det faktiskt till 100% vägprojekt som står uppräknade för över 1 miljard kronor som finns att fördela. Otroligt anmärkningsvärt. Och direkt pinsamt blev det när Johan Edstav (MP) påpekade att man i ett av alternativen helt glömt att avsätta pengar för en överenskommen investering i Dalabanan (23,5 mnkr).

Nu vet jag att staten genom bland annat citybane-överenskommelsen lovat att göra nödvändiga investeringar i t ex dubbelspår förbi Gamla Uppsala, utökad kapacitet på Mälarbanan Tomteboda-Kalhäll med mera, men att i vår "Länsplan för den regionala transportinfrastrukturen" ändå inte satsa något substantionellt på järnväg är som sagt anmärkningsvärt! Detta trots allt som står i texterna om "bristande länkar i de öst-västliga förbindelserna norr om Mälaren"... Nej, skärpning Uppsala! Om vi inte utvecklar infrastrukturen i Mälardalsregionen riskerar Uppsala som stad att halka efter mer aktiva regioner som t ex Skåne! Ser alltså fram mot en spännande debatt i regionförbundsfullmäktige i Gimo 29/10!

Inga kommentarer: