tisdag 29 september 2009

Vi vill ha kvar orkestern

Idag fick jag i Mitt i Musiken i P1 förklara att vi inte ska lägga ner Uppsala Kammarorkester (Lyssna!). Anledningen var en artikel av Göran Kåver i lördagens UNT där han begär besked från politikerna om hur framtiden blir.

För det första har ingen av verksamheterna inom landstinget fått något besked om uppräkning för nästa år. I dessa finanskrisens dagar håller vi just nu på att se vilket utrymme som finns för uppräkning nästa år.

För det andra är naturligtvis vår ambition att Uppsala kammarorkester ska kunna fortsätta spela. Jag ser det inte som en angelägenhet enbart för landstinget. Uppsala kommun har byggt ett konserthus som kammarorkestern spelar i och därför behöver vi samtala med dem om framtiden. Det kan också finnas möjligheter till samarbete över länsgränserna. Inte minst nu när regeringen lagt en proposition om en så kallad portföljmodell där regionerna övertar en del av statens ansvar för fördelningen av kulturmedel på den regionala nivån är det viktigt att vi inte fattar några överilade beslut utan håller i den här frågan.

Inga kommentarer: