onsdag 16 september 2009

Svealandsregion?

Idag fick vi en remiss från kammarkollegiet till landstinget om en så kallad Svealandsregion. Eller rest-svealandsregion som man också skulle kunna kalla det.

Jag har svängt i denna fråga. 2007 i en tidigare refererad intervju (http://www.lul.se/) med mig sa jag att Uppsala inte "ska bli en förort i en ny Storstockholmsregion eller en perifer utpost i en stor Svealandsregion med Örebro eller Västerås som huvudstad." Jag tror dock numera att vi mycket väl kan ha större regionkommuner - det gör ju dessutom att vi sparar en del politiker och administration på den regionala nivån. För Akademiska sjukhusets del är det också bra att man får en tydligare koppling till det patientunderlag som sjukhuset redan har i hela Svealand.

Utredningen förtjänar att läsas, och kan vara en utgångspunkt för fortsatt arbete kommande år. Tyvärr innefattar förslaget bara Uppsala, Gävleborg och Dalarnas län. Jag tror att för Uppsalas del är en förutsättning för en större regionkommun att även Västmanland och kanske även Sörmland (åtminstone den norra delen) ingår. Vi har ett mycket viktigt samarbete runt infrastruktur i Mälardalen, och där spelar också den framtida indelningen i regionkommuner en stor roll. Det är ingen enkel fråga att få ihop det här, men jag hoppas ändå att vi får till ett utökat samarbete med våra grannlän till att börja med!

Inga kommentarer: