måndag 28 september 2009

Votering i landstingsstyrelsen

Idag har vi haft möte i landstingsstyrelsen. För ovanlighetens skull blev det omröstning, nämligen i ärende 176 om förändringar i länssjukvården.

För första gången sedan beslut fattades i landstingsfullmäktige 17/11 2003 om att "kortvårdskirurgi ska bedrivas vid två enheter... Lasarettet i Enköping ... samt... Akademiska sjukhuset", har vi nu ett politiskt genomförandebeslut i linje med detta. Nästan 6 år senare.

Jag tycker det är bra att vi nu utvecklar kirurgin i länet och ser till att upprätthålla Lasarettet i Enköping som en självständig enhet, som nu också ska drivas som "intraprenad", det vill säga en självstyrande enhet inom landstinget. Sossarna och oppositionen vill fortfarande att kirurgikliniken i Enköping ska bli en del av kirurgidivisionen på Akademiska sjukhuset. Det skulle innebära två separata verksamheter inom väggarna på det nuvarande Lasarettet i Enköping. Dessutom tycker de inte att intraprenad är något bra, trots dokumenterat goda resultat i Örebro, Umeå och Västra Götaland.

Ett Lasarettet i Enköping ska vara en självständig enhet och ingen underleverantör till Akademiska sjukhuset är en av de frågor vi gick till val på. Jag ser därför fram emot arbetet att utveckla denna intraprenad och att bygga ut operationskapaciteten. Problemen speciellt inom ortopedi och kirurgi är stora fick vi idag höra från representanter från Akademiska sjukhuset som sliter hårt för att kunna uppfylla vårdgarantin. Jag tror att förstärkningen i Enköping kan bidra till att lösa problemen!

Sedan måste vi också noga följa utvecklingen på akutsidan, både i Enköping och Uppsala. Detta är ett av de områden där vården idag har störst utmaningar. Förslagen att kunna lägga in speciellt äldre personer direkt (utan att gå via akutmottagningen) på Akademiska och Lasarettet i Enköping är bra! Dessutom kan ambulanssjukvården idag klara mycket av det som förut måste lösas på akutmottagningar och sjukhus. Genom ett bättre mobilt arbete där man också förebygger att personer skickas in till akuten "i onödan" med oförsvarliga väntetider och frustration som följd, kan vi hjälpa, speciellt äldre, personer redan i deras hem eller genom närvården. Hemvårdsenheten i Uppsala med sina drygt 300 listade personer i egna boenden är ett gott exempel på detta!

Voteringen slutade 8-7 som sig bör när det är vi i Alliansen som styr!

Vi beslutade också om att undersöka möjligheten att överlåta vårdcentralerna i Öregrund, Nyby och ev Bålsta Skutskär till annan utförare, samt slå ihop vårdcentralerna i Länna och Knutby (till Almunge), samt undersöka att slå ihop Luthagen/Kungsgärdet samt Fålhagen/Samariterhemmet.

Samt en hel del andra ärenden förstås, bland annat frågan om region Svealand (se tidigare inlägg).

Inga kommentarer: