onsdag 26 augusti 2015

Översiktsplan för Uppsala kommun


Här beslutar vi i Kommunstyrelsen att skicka ut ett nytt förslag till Översiktsplan på samråd under hösten. Tyvärr så har den nya majoriteten redan i detta skede börjat ta steg mot en tillväxtfientlig politik som kommer att försvåra för Uppsala att kunna växa med 3000 bostäder per år som det tidigare rått stor enighet runt.

I den fördjupade översiktsplanen för Södra Staden är målsättningen att bygga upp till 25.000 bostäder i södra Uppsala, väster om Fyrisån. Det är då nödvändigt att infrastruktur och tillfartsleder är på plats. En sådan länk är den mot en ny pendeltågsstation i Bergsbrunna. Här har majoriteten valt att låsa sig till ett trafikslag, nämligen spårtaxi (s 85 i förslaget). Det är väldigt dumt att göra så, och speciellt i detta skede eftersom det betyder en begränsning för själva samrådet. Dessutom vill man inte längre ha med någon planering om flytt av reningsverket.

Kungsängen är en expansiv ny stadsdel på gångavstånd till nya resecentrum. På samma sätt skulle en pendeltågsstation i Bergsbrunna ge stora möjligheter att avlasta resecentrum och ge en bättre tillgänglighet till pendling för de södra stadsdelarna både på östra och västra sidan. Det vore ett stort misstag att inte planera för en fortsatt utveckling av dessa områden, och S MP och V lägger därmed en hämsko på utvecklingen av Uppsala!

Inga kommentarer: