fredag 21 augusti 2015

Uppsala kan bättre

Hundra dagar har nu gått sedan jag tog över som Kommunalråd i Uppsala efter Ebba Busch Thor. Jag skriver i dagens UNT om några slutsatser och iakttagelser jag har kommit fram till när det gäller Uppsalas framtid.

Vi måste få ordning och reda i kommunen
Vi får inte vila på gamla lagrar
Vi kan kasta långbänkarna på sophögen
Vi måste komma bort ifrån ett gammaldags myndighets- och byråkratitänkande
Vi måste sätta näringslivet i första rummet

Det finns mycket att göra och på en del områden har vi kommit långt, på andra kortare. I går fick jag en väldigt god bild av vad som händer på innovationsområdet, där Uppsala Innovation Centre gör ett fantastiskt arbete i att utveckla nya företag och företagsidéer. Det bådar verkligen gott för Uppsalas framtid.

Men även inom den mer sociala sektorn finns många goda exempel. Ett fick vi idag av den nye färdtjänstchefen Josefine Åhrman. Hon visade på KPR (Kommunala Pensionärs Rådet) statistik över hur färdtjänsten fungerar. På bilden ser vi att 78% av färdtjänsten kommer när man beställt den, och 85% kommer fram i tid. Hon berättade också om allt strul som var i vintras vid omläggningen av färdtjänstsystemet, och om allt som nu gjorts för att komma tillrätta med problemen. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att vi inte har ett tänkande där kommunen är en myndighet som ska uppfylla lagens krav gentemot patienterna, utan ett serviceorgan som ska göra allt för att få nöjda kunder! Naturligtvis utifrån givna ramar och kriterier, men jag tror det är mycket mer en attitydfråga än en resursfråga hur vi lyckas med vårt uppdrag!Det har varit glest med uppdateringar på den här bloggen sedan jag tillträdde som kommunalråd. Det har delvis hängt ihop med att vi gjort en översyn över kommunikationen i stort. Även om jag startade den här bloggen som pappaledig landstingspolitiker, med lite friare uttrycksformer än ett kommunalråd, så kommer jag ändå använda den framöver som ett forum att dela mina personliga tankar och ge lite mer djuplodande glimtar av vad jag håller på med.

Annars går det naturligtvis bra att följa mig både på Facebook ( https://www.facebook.com/jonas.segersam )
Instagram och Twitter (båda @segersam) - även där med en lite mer personlig inriktning.

När det gäller den mer officiella delen börjar vi nu få bra ordning på vår hemsida ( http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/ ), men även kristdemokraterna i Uppsala har en egen sida på Facebook (Kristdemokraterna i Uppsala kommun - https://www.facebook.com/pages/Kristdemokraterna-i-Uppsala-kommun/783969528368300?fref=ts ), ett twitter- ( @UppsalaKD ) och ett instagramkonto ( @kduppland ).

Så det saknas inte kanaler att följa med i vad vi Kristdemokrater vill och gör. Gå in, gilla, ta del, och kom väldigt gärna med synpunkter! Vi behöver få fler som engagerar sig - för att Uppsala ska kunna bättre. Jag kommer gärna och besöker olika verksamheter och kommer som kommunalråd att ha ambitionen att lyssna, ta del av synpunkter och intryck, så att vi tillsammans kan arbeta för en bättre stad och kommun!

Inga kommentarer: