tisdag 27 september 2011

Kristdemokraternas framtid

I kväll i rapport har Mats Knutson utifrån en enkät till oss lokalavdelningsordförande spekulerat över Göran Hägglunds framtid som partiledare. Jag uttalar mig om att det är naturligt, i ett läge där vi gått bakåt i alla nationella val sedan 1999, att vända på alla stenar inklusive partiledarskapet. Det är inte särskilt lätt att få ett utrymme inom Alliansen, och vid flera tillfällen har väljare och sympatisörer varit frågande inför de signaler som sänts ut från partiledningen.

I Uppsala lokalavdelning har vi lämnat vårt förslag på det nya partipresidiet till valberedningen, och det ska bli spännande att se vad processen mynnar ut i för beslut på rikstinget i Västerås i januari. Det känns tryggt och bra att vi har så många goda företrädare för Kristdemokraterna att vi inte behöver vara oroliga för partiets framtid!

En sak som jag tror vi måste bli bättre på är att ta vara på de personer som har dokumenterat goda egenskaper som politiker, där kanske det enklaste sättet att mäta förtroende är i röster och kryss. Exempelvis Ebba Busch här i Uppsala gjorde ett kanonval och samlade 1679 röster, något jag skrivit om tidigare. Om vi inte förmår använda oss av personer som har förtroende och förmår entusiasmera och leda partiet framåt så är vi på ett sluttande plan. Hela vår demokrati bygger på förtroende och det får vi som politiker aldrig glömma.

Inga kommentarer: