fredag 11 februari 2011

Jubel i vrångstrupen?

Idag har Egyptens Hosni Mubarak avgått. Jublet bland folket på gatorna i Kairo står högt i tak, även bland de svenska journalisterna (så kunde inte radions Cecilia Uddén - 42 min in på Studio ett - låta bli att lägga sin "journalistiska opartiskhet" åt sidan och ge luft åt sin lycka och glädje).

Det är gott och väl. Det är alltid bra med en utveckling som kan leda till mer demokrati och mänskliga rättigheter. Speciellt när det sker utan våld och blodspillan. Mubarak har representerat en diktatur som inte gett speciellt stort utrymme för folkets frihet och inflytande.

Men jag kan inte låta bli att lyfta ett varningens finger. Magda Ayoub, tidigare (KD)-riksdagsledamot med Egyptisk bakgrund varnade på Newsmill häromdagen för en våldsam utveckling om Muslimska brödraskapet tar över.

Den demokratiska traditionen i arabvärlden är i stort sett obefintlig, och jag tror det är ganska osannolikt att Mubaraks avgång leder till en väl fungerande demokrati i Egypten. Sannolikheten att någon annan grupp tar över makten, och kanske leder det hela i en värre riktning är överhängande. Läs gärna Orwells "Animal Farm" som är en god studie i en sådan utveckling.

Det är också så att i islamsk tradition finns en idé om alltings ordning och reda - hellre en ordnad regim än kaos. Den term som används är "Fitna", och Mubaraks appeller till att han skulle upprätthålla ordningen under en övergångsperiod har naturligtvis varit riktade mot de krafter som leder till kaos.

Tyvärr är Irak ett exempel på hur svårt det är att bringa ordning i ett land utan demokratiska traditioner. Vårt hopp får den här gången stå till att det inte är USA eller något land utifrån som störtat diktaturen, utan folket - och vi får hoppas att folket klarar att hantera sin nyvunna frihet!

Inga kommentarer: