torsdag 2 april 2009

Riksdagsmajoriteten diskriminerar

I det beslut som riksdagen fattade igår tog staten ställning för diskriminering. Genom att ge präster möjlighet att välja att inte viga vissa par visar staten att man trots att man inför könslösa äktenskap så öppnar man ändå för en statligt subventionerad diskriminering!

Jag tycker kyrkorna för länge sedan borde avsagt sig vigselrätten så att de själva kan råda över äktenskapsbegreppet. Den numera sekulära svenska staten borde också släppa kyrkors och samfunds inblandning på detta område och hålla sig till att reglera hur samlevnad och familj rättsligt ska definieras i Sverige.

Det viktigaste, enligt min mening, är att vi i Sverige arbetar för trygga och stabila familjer, där barnen får en säker uppväxt med möjlighet att ha en god och bra relation med båda sina föräldrar.

Se SvD och DN

Inga kommentarer: